Конфиденциалност

Условия за използване на политика на конфиденциалност за този уеб-сайт.

В съответствие с Ал.13 от Законодателния указ 196/2003 - Защита на личната информация, цялата лична информация ще се обработва по следния начин:

НАЧИН НА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Личната информация се събира и обработва, за да:

• се осъществява вътрешния статистически анализ;

• се предоставят предложения и разценки на настоящи и/или потенциални клиенти;

• се изпраща рекламна информация за центровете по диализа Мукария на настоящи и/или потенциални клиенти;

• се разпространява информация за финансовата, административна и комерсиална дейност на центровете по диализа Мукария по телефона, по пощата, с куриер, по факса, по електронната поща или с помощта на определени раздели в този интернет сайт;

• се спазват юридическите изисквания, установени със закони, норми на законодателството на ЕС и финансовите и административни подзаконови актове;

МЕТОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ

Персоналната информация ще се обработва:

•    с помощта на операции или серии от операции, както е указано в Ст.4 от Закон №. 196/2003;

• с помощта на електронни устройства, които са способни да гарантират безопасност и конфиденциалност на такава информация

• с администратор на този сайт или други сътрудници, специално упълномощени за обработка на данните.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА  ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ

Представянето на лична информация е доброволно, с изключение на обстоятелства, указани в следващия раздел.

ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ

В случай, ако потребител се откаже да предостави своя лична информация, някои услуги,  изискващи лична информация,  стават недостъпни.

РАЗГЛАСЯВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Събраната информация, може да бъде разкрита без предоставяне на предварительно съгласие на потребителя  към персонала, отговорен за администриране и поддръжка на този сайт или формално отговорен за уеб-сайта, или по някакъв начин участващ в подобна дейност;

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

В съответствие със Ал.13 от Законодателния указ 196/2003, потребителите имат право да:

• да получават потвърждение за това, била ли е или не е била събрана лична информация, независимо от това, била ли е тя вече записана или не, и че такава информация се предава в разбираема форма (ал. 7, т. 1), по отношение на произход (ал. 7, т. 2, буква а), мащаби и методи на обработка (ал. 7, т. 2, буква б) и по отношение на критерии, залегнали в основата на обработката на данните при използване на електронни устройства (ал. 7, т. 2, буква с) ;

• да уведомява за името на контрольора на данните, названието на процесора за обработка на данните (ал. 7, т. 2, буква d..) и юридическото лице – представител (ал. 5, т 2..);

• да получава уведомления за субекти или категория субекти, на които персоналните данни могат да бъдат разкрити или които, в обратния случай, могат данамерят такава информация, в качеството си на контрольори на данни, на процесори или представители (ал. 7, т 2, буква е..);

• да има право, на това, ​​личната информация да може да бъде обновена, изменена или, където е възможно, интегрирана с други данни (ал. 7, т. 3, буква а..);

• да има право да получи лична информация, която да бъде променена, съхранена анонимно или блокирана, а ако има нарушение на закона, в това число информация, чието съхранение не е необходимо в съответствие с целите,  поради които такава  информация е била събрана или обработена (ал. 7, т . 3, буква б);

• да бъде предоставено право на действия, упоменати в ал. 7 т. 3, буквы а) и б) от Закона, подлежи на разкритие и сферата на техните  приложения, пояснена на потребителите, чиито персонални данни са били събрани или разпространени, с изключение на случаите, когато такова разкритие на информация не се предоставя като възможна или иначе казано изисква нарушение на пропорциите на правото, което е било предоставено (ал. 7, т. 3, буква с..);

•  възразяване  против обработката на персонална информация по юридически причини или за изпращане на комерсиални материали, продажби на услуги, провеждане на маркетингови изследвания или за други рекламни цели (ал. 7, т. 4, букви а..) И б);

• изискване за овъзмездяване на загуби за всякаква вреда в резултат на обработка на такава лична информация (ал. 15).;

•да се приемат правови мерки или да се обърнат към  Управлението по защита на данните за осъществяване на правата, указани по-горе (ал. 141 и 145).

ПОЛИТИКА за БИСКВИТКИТЕ COOKIE (COOKIE POLICY)

За получаване на допълнителна информация за политиката на бисквитките cookie, която се използва в този сайт, моля, обърнете се към съответстващата пояснителна записка.

ГУГЪЛ АНАЛИЗАТОР

Настоящият сайт използва Google Analytics за контрол на достъпа. Информацията, събрана в Google Analytics се използва изключително като цяло и не проследява потребителите по никакъв начин, освен в горепосоченото. Някои данни от събраната информация стават достъпни заедно с Google Analytics, за да се направи сравнителен анализ и за подобряване на услугите на уеб-сайта. Ако желаете да разберете повече за това, как данните се събират с помощта на Google Analytics, моля, натиснете настройка add-on Google Analytics Opt-out browser. Настройката ще ви инструктира JavaScript Google Analytics (ga.js) не изпращайте Google Analytics информация, която касае достъпа до този сайт.

В Google Analytics, който се използва в този сайт, използва собствени бисквитки cookies за проследяване на взаимодействието с потребителите на този сайт. Такива файлове се използват за съхраняване на информацията, като време на посещение на сайта, ако посещението е било было осъществено от всеки потребител, и какви страници от сайта са били посетени. Браузерте не разкриват информация, събрана от cookies от различните домейни.

CENTRO EMODIALISI DR. MUCARIA S.R.L.

Адрес: Viale Europa, 23 91019 - ВЕЛДЕРИЧЕ (Сицилия)

Тел.: 0923.836.440

E-mail: info[at]dialisimucaria.it