Политика относно използването на бисквитки

Бисквитки и данни за сърфиране на сайта

Сайтът използва „бисквитки“. Използвайки сайта, Вие се съгласявате да използвате бисквитките в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Бисквитките са малки файлове, съхранявани на твърдия диск на компютъра на потребителя. Съществуват две макро-категории бисквитки: технически и бисквитки за профилиране.

Техническите бисквитки са необходими за правилното функциониране на уебсайта, и позволяват сърфирането на потребителя; без тях е възможно потребителят да е възпрепятстван да визуализира правилно страниците или да използва определени услуги.

Бисквитките за профилиране имат за задача създаването на потребителски профили, за да изпращат рекламни съобщения в съответствие с предпочитанията си, изразени от потребителя по време на сърфиране.

Бисквитките също могат да бъдат класифицирани като:

 • „сесийни“ бисквитки, които престават да съществуват след приключването на сесията на сърфиране; „постоянни“ бисквитки, които остават в браузъра за определен период от време. Те ,например ,се използват за разпознаването на устройството, чрез което се свързва със сайта, и улесняват операциите за идентификация на потребителя;
 • „собствени“ бисквитки, генерирани и управлявани директно от оператора на уебсайта, на който потребителят сърфира;
 • „бисквитки на трети страни“, генерирани и управлявани от оператор, различен от управителя на уебсайта, с който потребителят се консултира.

Бисквитки, използвани на сайта

Сайтът използва следните видове бисквитки:

 1. собствени, сесийни и постоянни бисквитки, необходими за сърфиране в Сайта, за вътрешна сигурност и администриране на системата;
 2. сесийни и постоянни бисквитки на трети страни, които позволяват на потребителя да използва мултимедийни елементи на Сайта, като изображения и видеоклипове;
 3. постоянни бисквитки на трети страни, използвани от Сайта за изпращане на статистическа информация на системата Google Analytics, чрез която [Диализа Мукария] може да извършва статистически анализи на достъпи/посещения на Сайта. Бисквитките се използват изключително за статистически цели и събират обобщена информация. Чрез копия бисквитките, едната от които е постоянна, а другата сесийна (при излизане от браузъра се изтрива), Google Analytics води регистър на посещенията с времето на влизане и излизане от Сайта. Можете да попречите на Google да събира и обработва данни посредством бисквитките, като свалите и инсталирате приставката на браузъра от следния адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 4. постоянни бисквитки на трети страни, използвани от Сайта, включват в своите страници бутоните на някои социални мрежи (Facebook, Twitter e Google+). Избирайки един от тези бутони, потребителят може да публикува в своята лична страница на съответната социална мрежа, съдържанието на уебсайта, който посещава.

Следващите таблици илюстрират бисквитките, използвани в уебсайта.

Сайтът може да съдържа връзки към други сайтове (вж. сайтове на трети страни). Диализа Мукария не осъществява достъп или контрол върху бисквитките, уеб маяците и другите технологии за проследяване на потребителите, които биха могли да бъдат използвани от сайтове на трети страни, до които потребителят може да има достъп от Сайта; Диализа Мукария не извършва контрол върху съдържанието и материалите, публикувани или получени чрез уебсайтове на трети страни, както и по отношение на методите за обработка на лични данни и изрично отхвърля всякаква отговорност в този смисъл. Потребителят е длъжен да провери политиката за поверителност на сайтовете на трети страни, до които осъществява достъп чрез Сайта, и да се информира за приложимите условия при обработката на личните данни. Настоящата Политика за поверителност се отнася само за Сайта, както е дефинирано по-горе.

Технически бисквитки

 • Име: Сесионни бисквитки
  Цел: Тази сесийна бисквитка идентифицира потребителя с номер по време на използването на сайта, така че уеб сървърите да могат да отговорят на търсенията му (напр. чрез предоставяне на насочена информация).
  Продължителност: Сесия
 • Име: Cookie_disclaimer
  Цел: Тази бисквитка проследява дали потребителят е приел или не употребата на различните видове бисквитки на уебсайта. Бисквитката е постоянна и се изтрива в случай на промени.
  Продължителност: Сесия
 • Име: Google Analytics
  Цел: Този сайт използва услуга за уеб анализи, предоставена от Google Inc. Бисквитките се използват с цел статистически обработки от обобщен тип, необходими за оценката за използването на уеб сайта , и дейностите извършени от потребителя
  Бърза връзка cookie: Google Analytics Политика за бисквитките

Деактивиране на бисквитките

Потвърждавайки казаното по-горе по отношение на бисквитките необходими за сърфиране, потребителят може да изтрие бисквитките посредством инструментите, предоставени в долната част на настоящото изявление, и да ги премахне чрез използвания браузър. Всеки браузър използва различни процедури за управление на предпочитанията си. Може да получите подробни инструкции за тези процедури чрез връзките по-долу.

Резервирайте сега