Прегледи и лечение

Терапии за бъбречна недостатъчност: прегледи и лечение в диализния център Мукария

Диализните центрове Мукария във Валдериче и Алкамо разполагат със специализиран персонал и собствени лаборатории за анализи ; предлагат на своите пациенти ултрамодерни кръвно-газови и електролитни анализатори.
От технологична гледна точка центровете разполагат с най-модерни диализни апарати Fresenius 5008 (изкуствени бъбреци от най-ново поколение), оборудвана операционна зала, собствена лаборатория за анализи, електрокардиограф, кръвно-газов анализатор, генераторна система за обратна биоосмоза.

В случай на бъбречна недостатъчност терапиятая посредством хемодиализа изисква филтриране на кръвта извън тялото на пациента с цел отстраняване на съответните отпадъчни вещества. Преминавайки през диализатора, кръвта се прочиства и след това се връща обратно в кръвоносната система, а отпадъците и излишните течности се изхвърлят.

Диализен център Мукария предлага на своите пациенти различни видове диализни техники въз основа на прилаганата специфична терапия за бъбречната недостатъчност. Всички използвани техники спазват най-високи качествени стандарти благодарение на ултрамодерно оборудване и квалифициран персонал. Предлаганите диализни техники са:

  • Hdf on line
  • Bicarbornato Dialisi High Flux

С цел установяване на възможно най-добрата терапия за бъбречна недостатъчност, Диализни центрове Мукария предлагат DH амбулаторни лечения за:

  • Остри и хронични бъбречни заболявания, с изготвяне на персонализирани хипопротеинови диети и съответните предписания.
  • Бъбречен екодоплер и екодоплер на трансплантиран бъбрек (за оценка на евентуално отхвърляне). Екодоплер на всички останали съдови участъци.
  • Хистологична диагноза на бъбречни патологии с помощта на биопсия.
  • Осигуряване на съдови входове за спешна диализа.
  • Оценка за състоянието на пациента, за да бъде включен в списъка на чакащите за бъбречна трансплантация, както от мъртви, така и от живи донори, и изготвянето на съответните изследвания.
Резервирайте сега