Osobní údaje

Způsob ochrany osobních údajů web-stránky

V souladu s čl.13 Zákonního nar.č.196/2003 – O ochraně osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány následovně:

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Shromažďování a zpracování osobních údajů bude použito ke:

 • vnitřnímu statistickému hodnocení;
 • přípravě rozpočtů a nabídek konkrétním a/nebo potenciálním zákazníkům;
 • odesílání komerčního materiálu, týkajúcího se vlastní obchodní aktivity konkrétním a/nebo potenciálním zákazníkům;
 • výměně informací o hospodářské, administrativní a obchodní činnosti firmy– telefonicky, poštou, kuriérem, faxem, e-mailem a prostřednictvím webové stránky;
 • plnění povinnosti, vyplývající ze zákonní normy, z právných ustanovení, z evropského zákonníka, z občanských a daňových norem.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

Zpracování údajů za účelem:

 • bude realizováno prostřednictvím operací nebo souborem operací v souladu s čl.4 Zák.nař.č.196/2003;
 • bude realizováno elektronickou formou, pomocí nástrojů vhodných k zajištění jejich bezpečnosti a důvěrnosti;
 • bude realizováno správcemi téhle webové stránky respektíve k tomu přímo pověřenými osobami.

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ

Poskytování žádaných údajů bude dobrovolné s výjimkou, o ktoré v následujícím odseku.

ODMÍTNUTÍ POSKYTNOUT ÚDAJE

Jakékoliv případné odmítnutí poskytnout osobní údaje ze strany zainteresovaných osob znemožní dokončení služeb, které se vážou k nutnému odeslání osobních údajů.

KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ ÚDAJŮ

Shromažděné údaje mohou být oznámeny pracovníkovi, jež se zabývá správou webové stránky, její údržbou, odpovědnému za spomenutou činnost nebo jinak služebně angažovanému, aniž by bylo zapotřebí souhlasu zainteresované osoby;

PRÁVA UŽÍVATELE

Čl.13 Zák. nař.196/2003, přiznává užívateli nasledující práva:

 • právo být informován o případné existencii údajů, které se ho týkají, i v případě, že doposud nebyly tyto registrovány, jejich oznámení ve srozumitelné formě (čl.7, par.1), jejich původ (čl.7, par.2, písm.a), účel a způsob zpracování (čl.7, par.2, písm.b), kriterium, jež bylo použito při jejich zpracování pomocí elektronických nástrojů (čl.7, par.2, písm.c);
 • právo být informován o identifikačních údajech majitele, odpovědného (čl.7, par.2, písm.d) a zástupce (čl.5, par.2);
 • právo být informován o subjektech nebo skupinách subjektů, jejímž mohou být údaje sděleny nebo které se mohou s nimi obeznámit z funkce majitele, odpovědného nebo pověřeného pracovníka (čl.7, par.2, písm.e);
 • právo aktualizovat, upravovat nebo, v případě zájmu, doplnit údaje (čl.7, par.3, písm.a);
 • právo smazat, změnit na anonymní nebo zablokovat údaje, při jejímž zpracování byl porušen zákon, včetně těch, ktoré není potřeba uchovávat za účelem, pro který byly sesbírány a následně zpracovány (čl.7, par.3, písm.b);
 • právo na potvrzení, že byly obeznámeni s činnostmi, o kterých čl.7, par.3, písm.a) a b) zákona, s jejich obsahem ti, kterým byly údaje komunikovány, s výjimkou v případě, že by tohle nebylo možné nebo by to žádalo použití prostředků neúměrných vzhledem k zabezpečení daného práva (čl.7, par.3, písm.c);
 • právo odmítnout, úplně nebo zčásti, zpracování údajů z legitimních důvodů a za účelem odeslání reklamního materiálu nebo přímého prodeje, výzkumu trhu nebo jiné obchodní komunikace (čl.7, par.4, písm.a) a b);
 • právo na odškodnění v případě újmy, plynoucí ze zpracování osobních údajů (čl.15);
 • právo odvolat se na příslušní orgány práva nebo se obrátit na garanta ve snaze zajištění všech výše jmenovaných práv (čl.141 a 145).

POLITIKA POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Pro podrobnější informace o politice používání cookies na téhle webové stránce se podívejte naobšírnější informace.

GOOGLE ANALYTICS

Táhle webová stránka používá Google Analytics ke sledování vstupů. Shromážděné informace pak používá pouze hromadně, bez možnosti sledovat stopy jednotlivých užívatelů, jenom jejich všeobecní geolokalizaci.Některé ze shromážděných údajů, i když pouze v hromadné formě, jsou dány k dispozici Google Analytics s úmyslem zlepšení služeb a na porovnací analýzu. Poskytnout lepší volbu návštěvníkům ohledně využití údajů shromážděných přes Google Analytics, umožňuje add-on Google Analytics Opt-out browser. Tenhle dodatek (add-on) komunikuje s JavaScript Google Analytics (ga.js), aby informace týkající se návštěv na webové stránce nebyly odeslané Google Analytics.

Google Analytics téhle webové stránky používá cookies první strany ke sledování vzájemné interakce návštěvníků. Tyhle cookies se používajú k uchovávání informací v paměti, například v kolik si aktuální návštěvník otevřel stránku, jestli na ni vstoupil již předtím. Webový prohlížeč nezasílá informace, shromážděné pomocí cookies, ijným doménám.

MAJITEL A ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Majitel a odpovědný za zpracování údajů:

CENTRO EMODIALISI DR. MUCARIA S.R.L.

Adresa: Viale Europa, 23 91019 - Valderice (Sicílie)

Tel.: 0923.836.440

E-mail: info[at]dialisimucaria.it