Péče a léčba

Léčba ledvinové nedostatečnosti: prohlídky a léčba ve střediscích dr. Mucaria

Obě střediska DIALISI MUCARIA, ve Valderice a v Alcamo, mají vlastní vnitřní laboratoř pro rozbor krve, potřebný k dialýze, s kvalifikovaným personálem. Přístroj pro rozbor krve a krvních plynů poslední generace, určen pro monitoring elektrolytů pacienta. Z technologického hlediska, pracují střediska s umělými ledvinami Fresenius 5008 poslední generace, mají technicky vybavený operační sál, vlastní laboratoř, elektrokardiograf, přístroj pro rozbor krve a krevních plynů, generátor, reverzní osmózu.

Co se terapie ledvinové nedostatečnosti týče, léčení dialýzou se zakládá na mimotělní filtraci krve pacienta, kterou se odstraňují odpadové látky, v ní obsaženy. Díky umělým ledvinám se krev pročisťuje a znovu vrací do pacientova těla a zároveň jsou odpadové látky a přebytečné tekutiny odstraněny.

Dialyzační středisko Mucaria zabezpečí pacientovi dialyzační postupy rozličního typu, v souladu s potřebami konkrétní léčby ledvinové nedostatečnosti. Veškeré postupy odpovídají nadstandardním požadavkům díky moderním přístrojům a kvalifikovanému personálu. Dialyzační postupy, které jsme schopni zabezpečit jsou:

  • online HDF
  • High Flux dialýza

Ve snaze svolit adekvátní léčbu nedostatečnosti ledvin, zabezpečují Střediska Mucaria také denní léčbu:

  • akutního nebo chronického ledvinového onemocnění, včetně vypracování individálního jídelníčka s nízkým obsahem proteínů případně vhodnou terapii.
  • Ledvinový ecodoppler k monitoraci transplantované ledviny (pro riziko vzniku rejekce). Ecodoppler ostatních cévných systémů.
  • Histologická diagnostika ledvinových onemocnění prostřednictvím biopsie.
  • Vytváření cévních přístupů pro urgentní hemodialýzu.
  • Posouzení možnosti zařadit se do seznamu čekatelů na transplantaci ledviny, z mrtvého nebo živého dárce a s tím související krevní testy a přístrojová vyšetření.
Objednejte si hned