Privacy

Regulamentul și termenele de confidențialitate privind site-ului

În conformitate cu art. 13 din D.LGS. 196/2003 - Codul privind protecția datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal furnizate vor fi tratate după cum urmează:

SCOPUL TRATAMENTULUI

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se face pentru:

 • dezvoltarea statisticilor interne;
 • a emite estimări privind ofertele noastre clienților activi și/sau potențiale;
 • a trimite informații comerciale referitoare la activitatea noastra clienților și / sau potențialilor clienți;
 • a face schimb de informații privind activitatea economica, administrativa si comerciala a companiei - utilizand telefonul, poșta, curierul, fax-ul, e-mail-ul si prin site-urile internet;
 • a îndeplini obligațiile prevăzute de lege, regulamentele și normele Comunității Europene, de legile civile și fiscale.

METODA DE TRATAMENT

Prelucrarea datelor si scopul utilizarii:

 • se realizează prin operații complexe sau prin operațiunile indicate in art. 4 din Decretul legislativ. N. 196/2003;
 • se realizează cu mijloace electronice, pentru a asigura securitatea și confidențialitatea;
 • sunt gestionate de către administratorii acestui site sau de operatorii insarcinati.

PROTECTIA DATELOR

Datele solicitate sunt absolut opționale, cu excepția cazurilor prevăzute în etapa următoare.

OPOZITIA PRELUCRARII DATELOR

Refuzul de a furniza date cu caracter personal de catre părțile interesate determina imposibilitatea completari serviciilor in momentul in care va sunt cerute datele personale.

COMUNICAREA ȘI PREZENTAREA INFORMAȚIILOR

Informatiile inregistrate pot fi utilizate de catre operatorii insarcinati de administrarea site-ului , întreținerea acestuia, responsabili de aceea procedură, sau, oricum, implicat din motive de serviciu, fără a fi necesar acordul persoanei în cauză

DREPTURI

In legea 196/2003, art.13, sunt recunoscute următoarele drepturi:

 • dreptul de a fi informat într-un limbaj clar şi pe înţelesul tuturor cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale,chiar daca nu au fost inca inregistrate(art. 7, alin. 1), originea lor (art.7, alin. 2, litera a) scopurile și modalitățile de tratament (art 7, alin. 2, litera b), logica aplicată în cazul tratamentului cu ajutorul instrumentelor electronice (articolul 7, alin. 2, litera c);
 • dreptul de a fi informat cu privire la identitatea proprietarului, responsabilului (art 7, alin. 2, litera d.) și operatorului(art 5, alin. 2);
 • dreptul de a fi informat de persoanele și categoriile de persoane ale căror date ale dumneavoastra pot fi comunicate si prelucrate în calitate de proprietari, manageri sau operatori de date(art 7, alin. 2, litera e);
 • dreptul de a obține actualizarea, rectificarea sau, în cazul în care sunt interesate, integrarea datelor (articolul 7, alin. 3, litera a.);
 • dreptul de a obține anularea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate în mod ilegal, inclusiv cele care nu sunt necesare scopulului pentru care datele au fost colectate sau prelucrate (articolul 7, alin.3, lit. b);
 • dreptul de a obține garantia că operațiunile menționate in articolul 7, alineatul 3, lit.a) și b) din Lege au fost comunicate si ca conținutul lor a fost inteles, de persoanele fizice a caror date au fost comunicate sau divulgate, cu excepția cazului în care realizarea lor este imposibilă sau implică utilizarea masurilor tehnice in dezacord cu respectul protejarii datelor (art 7, alin.3, lit. c.);
 • dreptul de a se opune, în totalitate sau parțial, la prelucrarea datelor din motive de legitimitate cu scopul de a trimite material publicitar , vânzare directă , cercetare sau comunicare comercială (art. 7, alineatul 4, literele a) și b );
 • dreptul la rasplata pentru prejudiciul cauzat de efectul tratamentului datelor cu caracter personal (art. 15);
 • dreptul de a recurge la instanțe sau la Autoritatea de supraveghere pentru a pune în aplicare drepturile enumerate mai sus (art. 141 și 145).

POLITICA COOKIES

Pentru mai multe informații cu privire la politica de cookie-uri aplicate pe acest site, ne referim la informațiile extinse.

GOOGLE ANALITYCS

Site-ul utilizează Google Analitycs pentru monitorizarea accesului. Informațiile colectate de pe Google Analitycs sunt utilizate într-o formă agreată și nu oferă trasabilitatea utilizatorilor , doar o localizare geografica. O parte din datele colectate, deși numai în total, sunt puse la dispoziția Google-lului Analitycs pentru îmbunătățirea serviciilor și pentru o analiză comparativă. Pentru a oferi vizitatorilor site-ului mai multe opțiuni, cu privire la modul în care datele lor sunt colectate de Google Analytics, e disponibil add-on Google Analytics Opt-out browser. Add-on-ul comunică cu JavaScript Google Analytics (ga.js) pentru a indica faptul că informațiile despre vizitele pe site web nu trebuie să fie trimise la Google Analytics.

Google Analytics , activ pe acest site, utilizeaza first-party cookie pentru a urmări interacțiunile vizitatorilor. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a stoca informații, cum ar fi: la ce ora a avut loc vizita actuală, dacă vizitatorul a accesat site-ul înainte, și de pe ce site a fost trimis vizitatorul la pagina web. Browser-urile nu dau informațiile colectate de la cookie-uri de domenii diverse.

PROPRIETARUL si RESPONSABILUL TRATAMENTELOR

Proprietarul și responsabilul prelucrarii datelor:

CENTRO EMODIALISI DR. MUCARIA S.R.L.

Adresa: Viale Europa, 23 91019 - Valderice (Sicilia)

Tel.: 0923.836.440

Email: info[at]dialisimucaria.it