Směrnice o ochraně osobních údajů (“Privacy Policy”)

V souladu s čl.13 a 14 Obecní směrnice EÚ č. 679/2016, Vás informujeme, že Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely HDS dr. Mucaria s.r.l.

Vámi poskytnuté údaje budou zpracovány v papírové, elektronické nebo telematické formě, pro účely a v zákonně podloženém zájmu středisk Mucaria; z důvodů diagnostiky, péči, statistiky, výzkumu a vědy, služeb, přímých a nepřímých nabídek v našich nebo smlouvních hotelových strukturách, nebo pro společnosti, za tím účelem vybrány.

Poskytnutí Vašich osobních a citlivých údajů je nezbytné k uskutečnění služeb a různých nabídek; bez nich by tyto nebyly možné a následně by také nemohli být uspokojeny ani požadavky uživatele.

Uplatňujeme specifické bezpečnostní normy, abychom předešli ztrátě, nezákonnímu použití, nepovolenému přístupu nebo zpracování údajů, jež není v souladu s účelem jejich původního shromážďování.

S poskytnutými údaji zachází Vlastník zpracování údajů nebo na to předem autorizovaný personál, k předem určenému účelu, jež je uvedem v dané informačné směrnici a v souladu s pokyny vlastníka zpracování údajů.

Údaje mohou být komunikovány třetím osobám, jestli to vyžaduje zákonní řízení nebo na základě veřejného nařízení autority v rámci uplatnění eventuélního soudního práva. V některých nezbytných případech, pro korekní průběh jednání, také právním nebo odborním poradcům.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty serverům nebo organizacím mimo EU.

Přechovávání osobních údajů, ve skutečných nebo digitálních archivech společnosti, závisí pouze od konkrétního účelu zpracování; údaje, jež zákon nepřikazuje povinně přechovávat, budou okamžitě vymazány.

Vlastníkem zpracování údajů je “Centro di Emodialisi del Dott. Mucaria s.r.l.” (HDS dr. Mucaria, s.r.o.-pozn.překl.), se sídlem ve Valderice (Trapani), viale Europa n. 23 - tel. +39 0923836440 certifikovaný email: centroemodialisispa@pec.it

Odpovědným za Ochranu osobních údajů je právní zástupce dr. Giuseppe Edoardo Scarlata úředně v Palermo, via Enzo ed Elvira Sellerio 38 – mail: avv.scarlata@gmail.com – certifikovaný email: avv.scarlata@pec.it

Práva zainteresované osoby: čl.15, 16, 17, 18, 19, 20 – Práva k přístupu

Zainteresovaná osoba má právo získat informace o původě osobních údajů, účelu a způsobu zpracování, identifikační údaje vlastníka , odpovědných osob a subjektů, kterým budou osobní údaje komunikovány nebo se nim dostanou z pozice své funkce.

Zainteresovaná osoba může také požádat vlastníka zpracování údajů o přístup k nim, o jejich úpravu, aktualizaci, doplnění, vymazání nebo změnu v anonymní formě nebo omezení jejich zpracování, může také omezit nebo úplně odvolat zpracování vlastních údajů nebo požádat o jejich přenos; zainteresovaná osoba může dále podat reklamaci kontrolnímu orgánů, požádat o zablokování zpracovaných údajů v případě porušení zákona, to se týká také údajů, jenž nebyly přechovávány pro účely předem určené a že o tom, co bylo výše uvedeno, byly informovány osoby, kterým údaje byly komunikovány, s výjimkou případu, kdy to není možné nebo to vyžaduje neúměrné prostředky vzhledem k uplatňovanému právu.

Odvolat souhlas se zpracováním vlastních osobních údajů je možné prostřednictvím doporučené pošty na adresu Vlastníka zpracování; obecně řečeno může zainteresovaná osoba uplatnit právo podle čl. 7 e 13 Směrnice EU č. 679/2016.

Uplatnit spomenuté právo odeslaním e-mailu na adresu: privacy@dialisimucaria.it, odpověď obdržíte co nejdřív.

Objednejte si hned