Politika používání cookies

Cookies jsou textové soubory, které se ukládají v prohlížeči během vstupu na danou webovou stránku. Umožňují pak webové stránce rozeznat prohlížeč i dosavadní předvolby a slouží k různým účelům, například k lepší navigaci na stejné webové stránce nebo má připomenout bývalé předvolby návštěvníka. Podle účelu a použití se cookies dělí následovně:

  • technické cookies;
  • profiling cookies;
  • cookies třetích osob.

Nastavení cookies na téhle webové stránce

Technické cookies

Technické cookies jsou ty, co nevyžadují souhlas Užívatele ve sm.čl.122, par.1 Zák.nař.196/2003. atří mezi ně ty, bez kterých by se neobešlo kompletní používání webové stránky. To jsou cookies, které používá pouze daná webová stránka a jsou to cookies první strany. Seznam technických cookies, které daná webová stránka používá jakož i možnost jejích deaktivace naleznete na konci strany.

Profiling cookies

Tahle webová stránka Profiling cookies první strany nepoužívá.

Cookies třetích osob

Tahle webová stránka používá cookies třetích osob, to znamená cookies, které jsou upravovány a analyzovány jinými webovými stránkami. Tyhle cookies se uchovávají v prohlížeči užívatele díky zásuvním modulům (plug-in) nebo částí kódu, který byl vytvořen přímo danou webovou stránkou. Podrobněji:

Webová stránka zahrnuje některé zásuvní moduly (plug-in) Google Analytics používané ke shromážďování a analýze údajů o pohybu a použití webové stránky anonymním způsobem. Tyhle cookies umožňují sledovat systém a vylepšovat jeho použitelnost a funkčnost.

Tahle webová stránka nepoužívá (a taky to neumožňuje třetím osobám) analytické nástroje Google ke sledování a shromážďování osobních identifikačních údajů. Google nespojuje ID adresu se žádným jiným údajem a taky se nesnaží spojit IP adresu s konkrétním užívatelem. Google dané informace může sdělovat třetím osobám jenom tam, kde to zákon nařizuje nebo tam, kde třetí osoby dané informace pro Google zpracovávají.

Podrobnější informace na linku: https://www.google.it/intl/cs/policies/privacy/partners/

Užívatel může deaktivovat GoogleAnalytics na linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Tahle webová stránka používá zásuvní moduly (plug-in) sociálních sítí k uložení každého cookie, který byl odeslán a zpracován danou sociální sítí. Jedná se o části stránky, které si vytvořily samotné sociální sítě.

Možné videá Youtube a mapy Google Maps, přítomné na webové stránce způsobí, že Google uloží cookies a postará se o jejich přenos k a od webových stránek, jež byly upravovány třetí osobou.

Přítomnost cookies třetích osob tedy způsobuje jejich přenos k a od všech webových stránek, upravovaných třetí osobou v souladu s nařízením, které se ho týče a které naleznete na konci oznamu.

Deaktivace cookie

Kromě již výše uvedených cookies, nezbytných a úzce vázaných na navigaci, může užívatel odstranit cookies za pomoci k tomu určených nástrojů, které naleznete na konci tohoto oznamu a smazat je prostřednictvím vlastního webového prohlížeče. Každý prohlížeč má své vlastní postupy, kterými upravuje předvolby. Podrobnější návod, jak to udělat, naleznete na lincích.

Technické cookies

Cookies třetích osob