Dr. Filippo Mucaria

Personál dialyzačných stredísk Mucaria

Personál dialyzačných stredísk Mucaria pozostáva zo špecialistov v odbore nefrológia, doktorov v oblasti ošetrovateľstva, kvalifikovaných zdravotných sestier/bratov či ošetrovateľov, ktorí sa môžu pochváliť mnohoročnými skúsenosťami a neustálym vzdelávaním sa v oblasti nových hemodialyzačných postupov.

Personál dialyzačných stredísk Mucaria – Valderice

 • 1 riaditeľ Dr. Filippo Mucaria (špecialista v oblasti nefrológie)
 • 2 službukonajúci lekári
 • 1 doktor v oblasti ošetrovateľstva
 • 1 kvalifikovaný zdravotník
 • 2 zdravotníci
 • 4 odborní ošetrovatelia-zdravotní asistenti O.S.S.
 • 2 ošetrovatelia-asistenti pri pacientoch O.S.A.

Personál dialyzačných stredísk Mucaria – Alcamo

 • 1 riaditeľ Dr. Annalisa Di Martino (špecialistka v oblasti nefrológie)
 • 2 službukonajúci lekári
 • 1 doktor v oblasti ošetrovateľstva
 • 3 kvalifikovaní zdravotníci
 • 1 zdravotník
 • 2 odborní ošetrovatelia-zdravotní asistenti O.S.S.
 • 1 ošetrovateľ-asistent pri pacientoch O.S.A.