Chronické ochorenie obličiek: rady lekára

Rady lekára pri chronickom ochorení obličiek.

Symptómy chronického ochorenia obličiek?

Pomerne často sú symptómy takmer nepoznateľné, nakoľko mierne: zväčša spojené s únavou, nechutenstvom, častejším smädom, mierne dehydrovanou pleťou, štiepajúcimi sa vlasmi, bolesťami v kostiach či nespavosťou. Zvýšený krvný tlak, niekedy ťažko kontrolovateľný, častejšie močenie, niekedy i v noci; pri akútnej fáze ochorenia bývajú často i kŕče pri močení.

Ako zistíme chronické ochorenie obličiek?

Stačí si dať spraviť zopár testov: rozbor moču s ohľadom na proteinúriu, azotémiu a kreatinín – to určí prvú diagnózu. Na základe toho Váš lekár rozhodne, čo ďalej, aké iné testy bude treba urobiť (krvný obraz kvôli prípadnej anémii, glykémiu kvôli prípadnej inzulíno-odolnosti alebo elektrolyty - sodík, draslík, vápník a fosfor – zmeny ich hodnôt vzhľadom k norme).

Dôležitým krokom je navštíviť lekára-nefrológa, ktorý zistí príčinu ochorenia prostredníctvom ultrasonografie obličiek a močového mechúra príp.iné doplňujúce krvné či prístrojové testy - krvné plyny na zistenie metabolickej acidózy. Nefrológ bude monitorovať priebeh Vášho ochorenie, zvolí vhodnú liečbu, či už preventívnu alebo nápravnú. Pacienti trpiaci chronickým ochorením obličiek, ktorí sa včas zveria do rúk odborníka - nefrológa, môžu na dlhší čas oddialiť nevyhnutnosť dialyzačnej liečby, hemodialýzy. Kvalita ich života je neporovnateľná, ako i zdravotný stav a životná perspektíva.

Čo je v našich rukách?

  • Pomerne často kontrolovať krvný tlak
  • Ak ste cukrovkári, snažiť sa o hodnoty glykémie v norme správnou životosprávou a vhodnou liečbou
  • Vylúčiť nefrotoxické léky
  • Snažiť sa o správnu hladinu cholesterolu a triglyceridov, vhodnou životosprávou a liečbou
  • Nefajčiť
  • Snažiť sa vyhnúť infekciám
  • Nízkoproteínová strava napomáca správnemu fungovaniu obličiek, regulovaním prísunu soli (sodík), draslíka a fosforu

Kedy je potrebné začať s dialýzou?

V prípade, že obličky prestanú celkom fungovať, dostáva sa pacient do štádia, kedy bude potrebovať pravidelnú dialyzačnú liečbu v snahe udržať stabilizovaný zdravotný stav a aby sa jeho organizmus udržal v celkovej rovnováhe, tým, že :

  • odstránime odpadové látky, nadbytočné soli a tekutiny, aby sa v organizme nehromadili
  • udržaním rovnováhy daných látok v krvi (draslík a uhličitan sodný)

V prípade chronického ochorenia sa obličky nevyliečia, pacient bude odkázaný na dialyzačné sedenia po celý život; na základe rozhodnutia lekára sa odporučí prípadný zápis do zoznamu čakateľov na transplantáciu obličky.

Ako funguje hemodialýza?

Počas hemodialýzy sa z krvi pacienta, prostredníctvom umelej obličky filtrujú toxické látky a nadbytočné tekutiny; krv pacienta sa do umelej obličky dostáva prostredníctvom vopred zavedeného cievneho prístupu – tzv.arterio-venózna fistula alebo centrálny žilový kateter (kavál).

Je dialýza bolestivá?

Vpichnutie ihly do fistuly býva na začiatku nepríjemné, ale vo všeobecnosti sa iné problémy počas dialýzy nevyskytujú. Ide o bezbolestnú liečbu, počas ktorej si môžete čítať, počúvať hudbu, pozerať na TV, zhovárať sa so susediacimi pacientami či jesť.

Vplyv dialýzy na každodenný život

Po dialýze sa pacient takmer vždy cíti oveľa lepšie, keďže sa vyrieši problém, spojený s nedostatočným fungovaním obličky. Pokiaľ ide o organizáciu sedení a časom, ktorý na nevyhnutný k Vašej liečbe, bude to trvať asi dlhšie, ale postupne sa zorganizujete a na rytmus liečby si Vy i Vaša rodina zvyknete.

To platí i pre cestovanie. Chuť na dovolenku si nebudete musieť odopierať, keďže dialyzačná liečba sleduje štandardné postupy a kliniky sú prakticky všade, stačí si zorganizovaťcestu a všetko potrebné na dialýze. Dôležitá rada: vyhýbajte sa sedavému životu a užívajte si, v rámci možností, akýkoľvek druh pohybu.

Ako sa zmenia stravovacie návyky?

To závisí od zdravotného stavu jednotlivého pacienta, väčšinou sa v ničom nemusí obmedzovať, dôležité je, aby to nepreháňal s konzumáciou tekutín a draslíku v niektorých potravinách (zemiaky, ovocie, zelenina).

Objednejte si už teraz