Prehliadky a starostlivosť

Chronické ochorenie obličiek: prehliadky a starostlivosť kliník Mucaria

Obidve kliniky DIALISI MUCARIA, vo Valderice a v Alcamo, majú súkromné laboratórium na rozbor krvi, priamo na stredisku; moderný prístroj na rozbor krvi a krvných plynov slúži k sledovaniu elektrolytov pacienta.
Moderné technológie, umelé obličky Fresenius 5008, samostatná, nadštandardne vybavená ošetrovňa, laboratórium, ECG, generátor, reverzná osmóza, to všetko prispieva k lepšej organizácii práces pacientom.

Liečba obličkovej nedostatočnosti prostredníctvom hemodialýzy sa uskutočňuje mimotelovou filtráciou krvi pacienta, pri ktorej sú z nej odstránené všetky nadbytočné odpadové látky. Pomocou umelej obličky sa krv prečistí a vráti do obehu pacientovho tela bez zbytočných odpadových látok a tekutín.

Klinika Mucaria, na základe typu obličkovej nedostatočnosti, volí druh dialýzy, vhodnej pre pacienta. Všetky zodpovedajú nadštandardným požiadavkám – moderné technológie a kvalifikovaný personál sú toho zárukou. Dialyzační postupy, ktoré zabezpečuje naša klinika:

  • online HDF
  • High Flux dialýza

Klinika Mucaria je v stave zabezpečiť aj dennú dialyzačnú liečbu:

  • Akútnych či chronických obličkových ochorení, vrátane individuálneho nízkoproteínového jedálnička prípadne zmenu liečby.
  • Obličkový ecodoppler, ktorý slúži k sledovaniu transplantovanej obličky (eventuálna rejekcia) a ostatných cievnych systémov.
  • Histologická diagnostika obličkových ochorení biopsiou.
  • Tvorba cievnych prístupov pri urgentnej hemodialýze.
  • Posudok pre čakateľov na zaradenie do zoznamu na transplantáciu obličky od mŕtveho resp.živého darcu a s tým spojené krvné testy a prístrojové vyšetrenia.
Objednejte si už teraz