Vyšetrenie a liečba

Liečenie obličkovej nedostatočnosti: vyšetrenie a liečba v dialyzačnom stredisku Mucaria

V oboch strediskách DIALISI MUCARIA, vo Valderice i v Alcamo, sa nachádzajú vlastné chemické laboratóriá pre rozbor krvi, potrebné pre dialýzu, za asistencie odborného personálu. Prístroj na rozbor krvi a krvných plynov najnovšej generácie, prostredníctvom ktorého sa monitorujú elektrolyty pacientov.
Čo sa týka technológie, strediská pracujú s umelými obličkami Fresenius 5008 poslednej generácie, majú vybavený operačný sál, vlastné laboratórium, elektrokardiograf, prístroj na rozbor krvi a krvných plynov, generátor, reverznú osmózu.

Samotná liečba obličkovej nedostatočnosti prostredníctvom hemodialýzy sa zakladá na filtrácii krvi pacienta mimotelovo, aby sa tak odstránili odpadové látky, ktoré obsahuje. Vďaka umelým obličkám sa krv čistí a znovu sa vracia do tela pacienta a zároveň odpadové látky a nadbytočné tekutiny sú odstránené.

Dialyzačné stredisko Mucaria je vstave zabezpečiť pacientovi dialyzačné postupy rôzneho typu, podľa potrieb konkrétnej liečby obličkovej nedostatočnosti. Všetky tieto postupy sú v súlade s nadštandardnými požiadavkami vďaka moderným prístrojom a odbornému personálu. Dialyzačné postupy, ktoré sme vstave Vám zabezpečiť sú nasledovné:

  • Hdf on line
  • High Flux dialýza

V snahe zvoliť adekvátnu liečbu pri nedostatočnosti obličiek, poskytujú Strediská Mucaria aj dennú liečbu pre:

  • akútne či chronické obličkové ochorenia, vrátane zostavenia individuálného, nízkoproteínového, jedálnička prípadne predpis vhodnej terapie.
  • Obličkový ecodoppler pre monitoring transplantovanej obličky (kvôli riziku neprijatia). Ecodoppler ostatných cievnych systémov.
  • Histologická diagnostika obličkových ochorení prostredníctvom biopsie.
  • Vytvorenie cievnych prístupov pre urgentnú hemodialýzu.
  • Posúdenie možnosti zaradenia do zoznamu na transplantáciu obličky z mŕtveho či živého darcu a s tým súvisiace krvné testy a prístrojové vyšetrenia.