Chronická obličková nedostatočnosť rady lekára

Zopár užitočných rád pri chronickej obličkovej nedostatočnosti

Aké sú príznaky chronickej obličkovej nedostatočnosti?

Častokrát sú také nejasné, že nás to vôbec neznepokojuje; možno pociťovať únavu, miernu nechuť do jedla, zvýšený smäd, dehydrovaná pleť, niekedy zoslabnú a lámu sa vlasy, pobolievajú kosti, prichádza nespavosť. Takmer vždy je sprievodným znakom zvýšený krvný tlak, niekedy ťažko kontrolovateľný, zvýšené a časté močenie, ktoré nás núti vstať i počas nočného spánku; len vo fáze ťažkej akútnej obličkovej nedostatočnosti môže dôjsť ku kontrakcii pri močení.

Ako sa dá zistiť chronická obličková nedostatočnosť?

Je nevyhnutné urobiť pár testov: rozbor moču a proteinúria, azotémia a kreatinín umožnia určiť prvotnú diagnózu. Váš lekár potom môže rozhodnúť, že Vás pošle na ďalšie testy (ako kompletný krvný obraz, aby sa zistila prípadná anémia, glykémia, ktorou sa odhalí, či už nemáte inzulínovú rezistenciu alebo elektrolyty ako sodík, draslík, vápnik a fosfor, kvôli prípadným zmenám ich hodnôt).

Dôležitým krokom je zveriť sa do rúk nefrológa, ktorý určí príčinu Vášho ochorenia prostredníctvom ultrasonografie obličiek a močového mechúra a ďalších prístrojových či krvných testov, ako napríklad krvné plyny na zistenie stavu metabolickej acidózy, a ktorý sa počas nasledujúcich rokov bude zaoberať jej priebehom, určovať vhodnú liečbu, prevenčnú či nápravnú. Z rôznych štúdií vyplýva, že pacienti, ktorí sú od počiatočnej fázy chronickej obličkovej nedostatočnosti v opatere nefrológa, sa vyhnú dialýze resp.ju oddialia, a v každom prípade majú lepšiu kvalitu života i všeobecný zdravotný stav, predĺžiac si tak prognózu dĺžky života samotného.

Čo môžeme urobiť sami?

  • Kontrolovať si primerane často krvný tlak
  • Ak ste diabetici, udržiavať glykémiu v normálnej hodnote prostredníctvom stravy a adekvátnej terapie.
  • Vyhýbať sa nefrotoxickým liekom
  • Dbať na správnu hladinu cholesterolu a triglyceridov, stravou a terapiou
  • Nefajčiť
  • Vyhýbať sa zápalom
  • Dodržiavať mierne nízkoproteínovú diétu, aby sa obličky nenamáhali, regulovať prísun soli (sodík), draslíka a fosforu

Kedy začať s dialýzou?

Dialýza je nevyhnutná, keď už obličky nie sú vstave normálne fungovať, aby sa tak prispelo k udržaniu Vášho zdravotného stavu a k celkovej rovnováhe organizmu, s cieľom:

  • odstrániť odpadové látky, prebytočné soli a tekutiny, aby sa nehromadili v organizme
  • udržiavať rovnováhu daných látok v krvi (draslík a uhličitan sodný)

Pri Chronickej Obličkovej Nedostatočnosti sa obličky nevyliečia a pacient je nútený podrobovať sa dialýze po celý svoj život; ak to Váš lekár uzná za vhodné resp.za nevyhnutné, môžete sa rozhodnúť zapísať sa do zoznamu čakateľov na transplantáciu obličky.

Ako funguje hemodialýza?

Pri hemodialýze sa využíva umelá oblička, ktorá z krvi filtruje škodlivé látky a prebytočné tekutiny; aby bolo možné viesť krv do umelej obličky, je treba vytvoriť cievny prístup u pacienta, a to: prostredníctvom: artério-venóznej fistuly alebo katéterom do centrálneho žilového systému.

Je dialýza bolestivá?

Pravdepodobne Vám bude mierne nepríjemné vpichovanie ihly do fistuly, ale zväčša sa nevyskytujú žiadne iné problémy. Ide o bezbolestnú liečbu, počas ktorej môžeme v pohode čítať knihu, dívať sa na televíziu, rozprávať sa, jesť.

Vplyv na životný štýl

Vďaka dialýze sa budete, podľa všetkého, cítiť lepšie, keďže vyrieši či upraví mnohé problémy spojené s obličkovou nedostatočnosťou; avšak Vy i Vaša rodina budete zrejme potrebovať trochu času, aby ste si zvykli na dialyzačný režim.

Ak chcete cestovať či stráviť dovolenku mimo bydliska, môžete to pokojne urobiť, keďže dialyzačná liečba má štandardné pravidlá a strediská sa nachádzajú v podstate všade, stačí sa len vopred dohodnúť a porozprávať s pracovníkmi daného strediska. Tiež odporúčame prechádzať sa a vyhýbať sa sedavému spôsobu života.

Ako sa zmení strava?

To je individuálne, keďže závisí od zdravotného stavu konkrétneho pacienta, avšak vo všeobecnosti možno jesť, čo chutí, ale treba dávať pozor na prílišnú konzumáciu tekutín a potravín so zvýšeným obsahom draslíka (zemiaky, ovocie, zelenina)