Integritet

Webbplatsens sekretesspolicy och villkor

Enligt art.13 i D.LGS. N.196 / 2003 - Kod om skydd av personuppgifter. De personuppgifter som lämnas kommer att behandlas enligt följande:

BEHANDLINGSRESULTAT

Insamling och behandling av personuppgifter görs för:

 • för utveckling av intern statistik;
 • för utfärdande av offert och erbjudanden till aktiva och / eller potentiella kunder;
 • att skicka information om sin verksamhet till aktiva och / eller potentiella kunder;
 • att utbyta information om verksamheten, administration och försäljning - per telefon, e-post, kurir, fax, e-post och via webbplatsen områdena;
 • att uppfylla de skyldigheter som följer av lag, förordning, gemenskapsrätt, civil- och skattelagstiftning.

BEHANDLINGSMETODER

Behandling av data för ovanstående ändamål:

 • uppnås genom operationer eller komplexa operationer som indikeras genom art. 4 i lagdekret nr. 196/2003;
 • genomförs via elektroniska medel för att säkerställa säkerhet och sekretess;
 • utförs av administratörerna på denna webbplats eller av personal som är direkt ansvarig för dem.

BEKRÄFTELSE AV UPPGIFTER

Den begärda uppgifterna är helt frivilligt, förutom vad som anges i nästa steg.

VÄGRAN ATT BEKRÄFTA UPPGIFTER

Varje vägran att tillhandahålla personuppgifter till de registrerade gör det omöjligt att slutföra tjänsterna i samband med behovet av att skicka personuppgifter.

KOMMUNIKATION OCH UTLÄMNANDE AV INFORMATION

De data som samlas in kan bli föremål för kommunikation och spridning till den personal som ansvarar för förvaltningen av platsen och dess underhåll, som ansvarar för detta förfarande eller på något sätt inblandade i det på grund av service, utan att det är nödvändigt för medgivande av den berörda personen;

RÄTTIGHETER FÖR BERÖRDA PARTER

Artikel. 13 i lagdekret nr. 196/2003, erkänner den berörda personen följande rättigheter:

 • rätten att bli informerad om förekomst eller icke-existens av uppgifter om honom, även om det ännu inte är registrerat, och deras kommunikation i förtydlig form (artikel 7 punkt 1), deras ursprung (artikel 7 2 a), syftet och modaliteterna för behandlingen (artikel 7.2 b), logiken som tillämpas vid behandling med hjälp av elektroniska medel (artikel 7.2 c);
 • rätten att bli informerad om innehavarens identifieringsuppgifter, chefen (artikel 7.2 d och representanten) (artikel 5.2);
 • Rätten att bli informerad om ämnen och kategorier av ämnen till vilka uppgifterna kan meddelas eller som kan bli kända för dem som innehavare, chefer eller agenter (artikel 7.2 e);
 • ätt att få uppdatering, rättelse eller, om intresse finns, integration av data (artikel 7, punkt 3, bokstav a.);
 • Rätten att erhålla borttagning, omformning till anonym form eller blockering av data som behandlas i strid med lagen, inklusive de som det inte är nödvändigt att behålla i förhållande till syftet med vilka uppgifterna samlades in eller behandlades därefter (art. 7, punkt 3 bokstav b);
 • rätten att erhålla bevis för att de transaktioner som avses i artikel 7.3, bokstav a) och b) i lagen har blivit kända, inklusive innehållet till dem som uppgifterna har meddelats eller sprids om, det fall där sådan fulländning är omöjlig eller innebär användning av medel uppenbart oproportionerlig mot den skyddade rätten (artikel 7.3 bokstav c);
 • rätten att helt eller delvis invända mot behandling av uppgifter av berättigade skäl och i syfte att skicka reklam eller direktförsäljning eller marknadsundersökning eller kommersiell kommunikation (artikel 7.4 bokstav a) och b);
 • rätt till ersättning för skador som orsakas av behandling av personuppgifter (artikel 15);
 • rätten att överklaga till den rättsliga myndigheten eller garantisten för att verkställa de rättigheter som anges ovan (artiklarna 141 och 145).

COOKIE POLICY

För mer information om cookie-policyen som tillämpas på denna webbplats, se den utökade informationen.

GOOGLE ANALITYCS

Webbplatsen använder Google Analytics för att spåra åtkomst. Informationen som samlas in på Google Analitycs används endast i aggregerad form och kräver inte spårbarhet för användare utom för generisk geolocation. Några av de insamlade uppgifterna, men endast aggregerade, görs tillgängliga för Google Analitycs för serviceförbättring och jämförande analys. För att ge besökare ett större urval av hur data samlas in av Google Analytics, är tilläggsverktyget för Google Analytics-tillvalet tillgängligt. Tillägget kommunicerar med Google Analytics JavaScript (ga.js) för att ange att besökande webbplatsinformation inte ska skickas till Google Analytics.

Google Analytics, som är aktiv på den här webbplatsen, använder cookies från första parten för att spåra besökarnas interaktioner. Dessa cookies används för att lagra information, till exempel vilken tid det aktuella besöket inträffade om besökaren hade tillgång till webbplatsen före och vilken webbplats som besökaren på webbsidan. Webbläsare delar inte information som samlas in från kakor mellan olika domäner.

TITEL OCH ANSVAR FÖR BEHANDLINGEN

Ägare och förvaltare av data behandlingen:

CENTRO EMODIALISI DR. MUCARIA S.R.L.

Adress: Viale Europa, 23 91019 - Valderice (Sicilia)

Tel.: 0923.836.440

E-post: info[at]dialisimucaria.it