Taushetsplikt

Vilkår av bruk taushetsplikt erklæring for denne websida

I samsvar med påstander i l 13 av lovens vedtak 196/2003 - Privatinformasjonvern, hele mottatt informasjonen kan omarbeides på følgende måte.

ORDNINGEN FOR INFORMASJON SAMLING

Privat informasjonen samles og omarbeides for å oppfylle følgende mål:

 • gjennomføre indre statistisk analyse;
 • yte tilbud og priser til nåværende og/eller potensielle kunder;
 • å sende reklame informasjon angående dialyse sentrene Mukaria til nåværende og/eller potensielle kunder;
 • å sende rundt opplysninger om økonomisk, administrativ og privat virksomhet av dialyse sentere Mukaria via telefon, posten, postmann, e-post eller ved hjelp av noen visse deler av denne netsida;
 • å følge juridisk krav som er basert på lover og forskrift av EU sin lov og både økonomiske og administrative vedtekter
 • METODER AV DATA OMARBEIDING

Personlig informasjon skal omarbeides:

 • med hjelp av en handling eller en rekke av handlinger i henhold med l 4 av Loven №. 196/2003;
 • med hjelp av det elektroniske utstyret som garanteres sikkerhet og taushetsplikt av et slik informasjon;
 • av lederen av denne sida eller på annen måte av andre medarbeidere som har spesiell kompetanse for omarbeiding av data.

YTELSE AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Ytelse av personlige opplysninger er frivillig unntatt vilkår som beskrives i neste ledd.

FRITAK FRA YTELSE AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER

I tilfelle av fritak fra ytelse av personlige opplysninger blir noen tjenester, som krever privat informasjon blir utilgjengelige.

FORMIDLING OG OFFENTLIGGJØRING AV PRIVAT INFORMASJON

Informasjon, som er samlet kan bli formidlet til personall, som svarer for administrering og fornyelse av denne sida eller til den som har formell ansvar for web-sida, eller på annen måte de som arbeider med den, uten forekommende samtykke av brukeren;

BRUKERS RETTIGHETER

I henhold med L. 13 av lovens vedtak 196/2003, har brukere rett til:

 • å få bekreftelse på om det var eller ikke var samlet privat informasjon, uansett om det ble skrevet ned eller ikke og at den informasjonen formidles klart (l. 7, p. 1), i forhold til deres nasjonalitet (l. 7, p. 2, bokstave а), størrelse og metoder av omarbeiding (l. 7, p. 2, bokstave b) og i forhold til kriterier, som ligger som grunnen for omarbeiding av data med hjelp av de elektroniske utstyr (l. 7, p. 2, bokstave с) ;
 • en beskjed om et navn av ansvarlig for opplysninger, navn av prosessor av omarbeiding data (ledd 7, punkt 2, bokstave d..) og et sted – representant (ledd 5, punkt 2..);
 • å motta meldinger om personer eller gruppe av personer som ikke kan få de opplysningene eller de som derimot kunne finne en slik informasjon som for eksempel ansvarlige for opplysninger, prosessorer eller representanter (ledd 7, paragraf 2, bokstave е..);
 • å ha rett til å oppdatere, forandre eller hvor det er mulig slått sammen med andre opplysninger (ledd 7, punkt 3, bokstave а..);
 • å ha rett til å få privat informasjon som blir forandret, lagret konfidentiell eller blokkert, og når det gjelder lovbrudd, i tillegg informasjon som trenger ikke bevares for det målet informasjonen ble samlet og omarbeidet (l. 7, p . 3, bokstave b);
 • Det ble angitt rett til utførelse, som er skrevet i l. 7, p . 3, bokstaver a og b av Loven er formidelbar og felter av deres bruk ble forklart til brukere som angitt personlige opplysninger eller de som fikk samlet eller formidlet sine opplysninger til andre personer untatt de tilfellene når denne formidlingen er ikke mulig eller på en eller annen måte krever brudd av lovverket (l. 7, p . 3, bokstave с..);
 • å nekte omarbeiding personal informasjon av juridisk grunnen eller for å sende komersielle materialer, salg av tjenester, gjennomføring av marked undersøkelser eller for andre reklamemål (ledd 7, punkt 4, bokstaver а) og b);
 • å kreve om å dekke utgiftene for hvilken som helst skade ved omarbeiding av en slik informasjon (ledd 15).;
 • å utføre juridisk tiltak eller å henvise til Ledelse for opplyssningsvern for å gjøre rett som står overfor (l. 141 og 145).

POLITIKK AV COOKIE

For å få nærmere informasjon om politikk av cookie, som er brukt på denne sida, vennligst gå inn på tilsvarende avvik skjema

GOOGLE ANALITYCS

Denne sida bruker Google Analytics for å kontrollere tilgang. Informasjon, som er samlet på Google Analytics brukes bare i flertallet og kan ikke følge etter brukere på en eller annen måte, untatt generell geografisk plassering. Noen av de samlet opplysningene blir tilgjengelige i flertallet med Google Analytics, for å sammenligne eller forbedre tjenester av web side. Hvis du vil vite mer om det hvordan data blir samlet med Google Analytics, vennligst last ned applikasjon add-on Google Analytics Opt-out browser. Applikasjonen skal veilede JavaScript Google Analytics (ga.js) å ikke sende Google Analytics informasjonen som er påkrevd ved tilgang til denne sida.

I Google Analytics, som brukes på denne sida, bruker egne cookies for å følge samhandling med brukeren. Slike filer er brukt til å bevare informasjonen slik som til av besøk av sida, hvis besøket ble gjennomført av enhver bruker og hvilke sider ble besøkt. Nettlesere formidler ikke informasjonen som er samlet med cookies fra forskjellige domener.

CENTRO EMODIALISI DR. MUCARIA S.R.L.

Adresse: Viale Europa, 23 91019 - Valderice (Sicilia)

Tel.: 0923.836.440

E-mail: info[at]dialisimucaria.it