Privacy

Gebruiksvoorwaarden van de privacy policy voor deze website

In overeenstemming met de bepalingen van art. 13 van wetsbesluit 196/2003 - Bescherming van de persoonlijke gegevens, zal alle persoonlijke informatie die is verzameld als volgt worden behandeld:

DOELSTELLINGEN VAN DE BEHANDELING

Persoonlijke informatie wordt verzameld en verwerkt met het oog op:

 • het uitvoeren van interne statistische analyse;
 • bieden aanbiedingen en noteringen op de huidige en / of toekomstige klanten;
 • stuur promotionele informatie Mucaria dialyse-eenheden om de huidige en / of toekomstige klanten;
 • zenden informatie over de financiële. Administratieve en Commerciële activiteiten van Mucaria dialyse-eenheden, per Telefoon, post, koerier, fax, e-mail of via bepaalde Delen of this website;
 • voldoen aan de wettelijke eisen uiteengezet door wetten, voorschriften, de EU-wetgeving en de fiscale en administratieve statuten.

METHODEN VAN DATA

Persoonlijke informatie zal worden behandeld:

 • door middel van activiteiten of groepen van activiteiten, zoals aangegeven in art. 4 van wet nr. 196/2003;
 • via elektronische apparaten in staat is de toekenning van de veiligheid en de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie;
 • door de beheerders van deze website of anderszins door andere personeel dat specifiek belast is met dergelijke gegevens hanteren.

PERSOONLIJKE GEGEVENS MIDDEL

Het indienen van persoonlijke informatie is discretionair, met uitzondering van de omstandigheden als bedoeld in de volgende paragraaf.

WEIGERING PERSOONLIJKE INFORMATIE

Mocht de gebruiker weigeren om persoonlijke informatie te verstrekken, zullen sommige diensten vragen dat persoonlijke informatie beschikbaar wordt gesteld niet mogelijk zijn.

COMMUNICATIE EN VERSPREIDING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

De verzamelde informatie kan worden verstrekt zonder toestemming van de voorafgaande gebruiker om het personeel dat verantwoordelijk is voor zowel het beheer en het onderhoud van deze website of formeel verantwoordelijk voor de website of anderszins betrokken zijn bij dergelijke activiteiten;

RECHTEN

Volgens art. 13 van wetsdecreet 196/2003, zijn de gebruikers het recht om:

 • krijgen uitsluitsel omtrent het al dan niet persoonlijke informatie die is verzameld, ongeacht of deze al is opgenomen, en dat deze informatie wordt verstrekt in begrijpelijke vorm (art. 7, par. 1), met betrekking tot zijn oorsprong (art. 7, par . 2, letter a), de reikwijdte en de methoden van de behandeling van (art 7, lid 2, letter b) en over de criteria die ten grondslag liggen gegevensverwerking bij elektronische apparaten worden gebruikt (art 7, lid 2, letter c)....;
 • hoogte worden gesteld van de naam van de data controller, data processor (artikel 7, lid 2, letter d..) en de entiteit vertegenwoordiger (artikel 5, lid 2..);
 • in kennis gesteld van de entiteiten of categorieën van entiteiten waaraan persoonsgegevens openbaar kunnen worden gemaakt of die anders misschien te maken met dergelijke informatie in hun hoedanigheid van voor de verwerking verantwoordelijken, verwerkers of vertegenwoordigers (artikel 7, lid 2, letter e..);
 • worden verleend dat de persoonlijke informatie kan worden bijgewerkt, gewijzigd of, indien van toepassing, geïntegreerd met andere gegevens (artikel 7, lid 3, letter a..);
 • wordt het recht om persoonlijke informatie verstrekt worden geannuleerd, anoniem opgeslagen of geblokkeerd als er sprake is van een schending van de wet, met inbegrip van informatie waarvan de opslag is nodig in verband met de doeleinden waarvoor dergelijke in de informatie werd verzameld of behandeld (art. 7, par. 3, letter b);
 • worden het recht voor op grond van artikel genoemde handelingen verleend. 7 par. 3, letters a) en b), van de wet openbaar moet worden gemaakt en de draagwijdte daarvan legde gebruikers wiens persoonlijke informatie verzameld of verspreid, behalve in gevallen waarin een dergelijke bekendmaking niet haalbaar is of anders vereist een belasting niet in verhouding tot het recht dat is wordt verleend (artikel 7, lid 3, letter c..);
 • object om persoonlijke informatie te hanteren om juridische redenen of voor het verzenden van commerciële materialen, verkoop van diensten, het uitvoeren van marktonderzoek of voor andere promotionele doeleinden (artikel 7, lid 4, letters a..) en b);
 • aanspraak maken op vergoeding voor eventuele schade als gevolg van de behandeling van dergelijke persoonlijke gegevens (art. 15);
 • neemt juridische stappen of een verzoekschrift het College Bescherming Persoonsgegevens voor de handhaving van de bovengenoemde (art. 141 en 145).

COOKIE BELEID

Voor meer informatie over de cookie-beleid toegepast op deze website vindt u in de gerelateerde uitgebreide informatienota.

GOOGLE ANALITYCS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics voor de toegang monitoring. De verzamelde informatie over Google Analytics wordt alleen gebruikt in het aggregaat en hoeven gebruikers niet te volgen op geen enkele manier, behalve voor generieke geolocalisatie. Een deel van de verzamelde informatie wordt beschikbaar gesteld in het aggregaat om Google Analytics om de vergelijkende analyse uit te voeren en de website te verbeteren. Als u meer wilt weten over de manier waarop gegevens worden verzameld door Google Analytics kunt u downloaden van de add-on Google Analytics Opt-out browser te leren. De add-on zal instrueren Google Analytics JavaScript (ga.js) Google Analytics de informatie met betrekking tot de toegang tot deze website niet te sturen.

De Google Analytics-dienst op deze website maakt gebruik van first-party cookies om bij te houden van de interactie met de gebruikers van deze website te houden. Dergelijke cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, zoals het tijdstip van de toegang website, als voorafgaande toegang werd gemaakt door elke gebruiker en welke pagina's van de website bezocht. Browsers niet over de door cookies uit verschillende domeinen verzamelde informatie te delen.

CENTRO EMODIALISI DR. MUCARIA S.R.L.

Adres: Viale Europa, 23 91019 - Valderice (Sicilië)

Ph.: 0923.836.440

E-mail: info[at]dialisimucaria.it