Медицински прегледи и процедури

Методи за лечение на хронично бъбречно заболяване при MUCARIA диализа ЦЕНТРОВЕ

Двата ЦЕНТЪРА ПО ХЕМОДИАЛИЗА, разположени във Валдериче и Алкамо съответно имат вътрешна медицинска лаборатория за анализ на кръвта, изключително необходима за хемодиализата, както и високоспециализиран медицински персонал. Медицинската лаборатория притежава най-модерен анализатор на газовия състав на кръвта и за мориторинга на електролитите на пациента. От технологическа гледна точка двата центъра притежават ултрасъвременно оборудване, като: апарат „изкуствени бъбреци” Fresenius последно поколение, оборудвана операционна, собствена медицинска лаборатория, електрокардиограф, анализатор на газовия състав на кръвта, генераторна система и система за обратна биоосмоза.

По време на лечението на бъбречна недостатъчност, при сеансите по хемодиализа е ясно, че кръвта се филтрира извън тялото на пациента, за да се отстранят отпадъците, които се съдържат в нея. Благодарение на „изкуствените бъбреци”, кръвта се прочиства и отново се влива в тялото на пациента, и в същото време шлаките и излишната течност се извличат от организма. Центърът по хемодиализа Мукария е в състояние да предостави различни техники на хемодиализа за пациентите, в зависимост от специфичното лечение на бъбречна недостатъчност за всеки отделен случай. Всички техники съответстват на стандартите с високо качество благодарение на свръхмодерното оборудване и квалифицирания персонал.

Техниките по хемодиализа, които можем да Ви предложим са: 

  • онлайн HDF 
  • Бикарбонат Диализа висока Flux

С цел предоставяне на най-добро лечение на бъбречна недостатъчност, в Центровете по хемодиализа Мукария може също да се провежда амбулаторно лечение на: 

  • болни с остра и хронична бъбречна недостатъчност – разработване на специална диета с ниско съдържание на протеини и заключение на сътветните експерти.
  • бъбречен екодоплер и екодоплер за трансплантирани бъбреци (за оценка при възможно отхвърляне). Екодоплер за оценка на състоянието на други съдови участъци 
  • хистологична диагноза на бъбречни патологии с помощта на биопсия. 
  • блокиране съдови входове за спешна диализа. 
  • оценка на състоянието на пациент, при който престои записване за ред за бъбречна трансплантация, както от мъртви, така и от живи донори, и съответната подготовна на анализ на кръв и инструментални изследвания.