Доктор Филиппо Mукария

Медицински персонал в центровете по хемодиализа Мукария

Медицинският персонал в центровете по хемодиализа Мукариясе състои от специалисти по нефрология, завършили университет специалисти по „сестринско дело”, професионални медицински сестри и санитари с многогодишен опит в тази област и постоянно повишаване на квалификацията

Медицински персонал в центровете по хемодиализа Мукария - Валдериче

 • 1 Завеждащ отделение – доктор Филиппо Мукария (нефролог)
 • 2 дежурни доктора
 • 1 специалист по сестринско дело
 • 1 професионален медбрат/медсестра
 • 2 медсестри/медбрата
 • 4 санитари
 • 2 «гледачки»

Медицински персонал в центровете по хемодиализа Мукария - Алкамо

 • 1 Завеждащ отделение – доктор Анализа Ди Мартино (нефролог)
 • 2 дежурни доктора
 • 1 специалист по сестринско дело
 • 3 професионални медбрата/медсестри
 • 1 медсестра/медбрат
 • 2 санитари
 • 1 «гледачка»