Конферентна зала в Алкамо

Центрове по хемодиализа за пациенти в отпуск Трапани-Сицилия

ЦЕНТРОВЕТЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА МУКАРИЯ, със своите две клиники във Валдериче и Алкамо (Трапани) – това е ориентир за пациентите на хемодиализа, които търсят центрове по хемодиализа по време на техния отпуск в Сицилия. От технологическа гледна точка двата центъра притежават ултрасъвременно оборудване, като: апарат „изкуствени бъбреци” Fresenius последно поколение, оборудвана операционна, собствена медицинска лаборатория, електрокардиограф, анализатор на газовия състав на кръвта, генераторна система и система за обратна биоосмоза.

Нашите центрове притежават медицински персонал, състоящ се от специалисти в областта на нефрологията, доктори на науките по сестринско дело, професионални медицински сестри и санитари. Целият медицински персонал има многогодишен опит в тази област на медицината и постоянно получава професионална квалификация по въпросите на най-новите методи в хемодиализата.

Двата центъра идеално подхождат за хемодиализа по време на отпуск, благодарение на ултрасъвременното оборудване и комфортните условия, с които разполага.

Център по хемодиализа гр.Велдериче

Нашето подразделение във Валдериче е прекрасно оборудвано за настаняване на почиващите, които се нуждаят от хемодиализа. Центърът е основан през месец май 1975 г. и има 32 койко-места, 2 от които са предназначени за AU+ пациенти, легла с електронни везни, стаи с климатици и телевизори с наушници. Безплатно включване към Wi-Fi за пациентите.

Център по хемодиализа гр.Алкамо

Центърът в Алкамо е също прекрасно оборудван за диализа по време на отпуск. Центърът е основан през месец ноември 1988 г. и разполага с 22 места за хемодиализа, 2 от които са предназначени за AU+ пациенти, легла с електронни везни, стаи с климатици и телевизори с наушници. Безплатно включване към Wi-Fi за пациентите.

The Alcamo centre is also equipped for holiday dialysis. The centre was founded in November 1988 and features 22 patient places, 2 of which are designed for AU positive patients, electronic bed scales, air-conditioned rooms and TV sets with headphones. Free wi-fi connection for patients.